INNO-SCI educates minority women for the future IT needs. This is what happened when the students met the industry.

Inno-Sci was recently mentioned in Microsoft Pulse.

Check out the article for yourself down below.

Inno-Sci utdanner minoritetskvinner for fremtidens IT-behov. Slik gikk det da studentene møtte bransjen: 

– Vi er ikke annerledes enn andre. Vi har kompetansen, sertifikatene og kunnskapen som trengs for å gjøre en forskjell. 

Det sier Archana Srivastava. Hun er student hos Inno-Sci og snart ferdigsertifisert nettsikkerhetsarkitekt.  

Inno-sci er et nettbasert utdanningstilbud for kvinner med minoritetsbakgrunn som av ulike årsaker står utenfor det norske arbeidsmarkedet. Programmet har deltakere i alle aldre fra Vietnam, Ukraina, Syria, Kina, Argentina og en hel rekke andre land – bosatt over hele Norge. 

Archana er én av 28 studenter som deltok på Inno-Sci sin karrieredag i Oslo. Der fikk kursdeltakerne møte potensielt fremtidige arbeidsgivere fra Atea, Bouvet, Orange, TietoEVRY og Twoday.  

– Dette er viktige medlemmer av Microsoft sitt partnernettverk. Bedriftene deler våre verdier og er aktivt på utkikk etter kompetansen som dekkes av Inno-Sci sitt kursprogram, sier Hilde Magnø, Cloud Solution Architect hos Microsoft.  

– Nyttig å høre hva arbeidsgivere ser etter i en CV 

Hva skal til for å få seg jobb i et stort, norsk IT-konsulentselskap? Hvilke spørsmål bør man kunne svare på i et førstegangsintervju? Hvordan kan man optimalisere CV og sosiale medier for å fremstå mest mulig attraktiv?  

Alt dette og mye mer fikk kursdeltakerne svar på. I tillegg inneholdt karrieredagen mingling og speed dates med representanter fra bedriftene.  

– Det var nyttig å høre hva arbeidsgiverne ser etter i en CV og hvordan vi kan skille oss ut i søknadsbunken. Jeg føler meg sikker på at mine sertifiseringer kan gi meg en jobb, forklarer Srivastava.  

I tillegg holdt Linkedin et foredrag over Teams om hvordan man kan få mest mulig ut av plattformen. Kandidatene fikk dessuten stilte spørsmål og mottok gratis Linkedin Premium medlemskap.

Verdifull krysskompetanse 

Microsoft samarbeider med Inno-Sci og bidrar med utdanningsinnhold, sertifiseringer og mentorer. Kursprogrammet varer i et år, og tilbyr sertifiseringer innen blant annet fullstack-utvikling, compliance og sikkerhetsteknologier i Microsoft Azure.  

Det er viktig for fremtiden, sier Christopher Frenning, National Technology Officer i Microsoft Norge: 

– Norge mangler 40.000 IT-hoder. For å tette kompetansegapet må man tenke annerledes, og kanskje lete andre steder enn man er vant til når man rekrutterer.  

Kvinnene i Inno-Sci har tidligere jobbet som advokater, ingeniører, markedsførere og mye mer i sine hjemland. Frenning understreker at dette er perspektiver og krysskompetanse som kan være enormt verdifullt: 

– Kunnskapen og mangfoldet kvinnene i Inno-Sci representerer er akkurat det teknologibransjen trenger for å møte fremtidens sikkerhetsbehov.  

Kurs i «etisk hacking» 

Etter møtet med bedriftene, dro kursdeltakerne til teknologikonferansen NDC Oslo. NDC er en konferanse for programvareutviklere i Oslo Spektrum, og består av foredrag, caser og workshops fra flere av verdens fremste aktører innen IT og programvareutvikling. 

På NDC var dessuten flere av landets største IT-bedrifter representert med stands og presentasjoner.  

– Dette er en god arena for å møte ulike bedrifter de kanskje en gang i fremtiden kan jobbe for, sier Jacob Bradford, daglig leder for NDC-konferansen.  

Fire studenter deltok også på en to-dagers workshop i håndtering av digital sikkerhetsrisiko med Scott Helme fra Report URI.  

Scott Helme er en internasjonalt anerkjent «etisk hacker», og er blant annet «hacker in residence» hos BBC.  

– Kurset heter Hack Yourself First. Der lærer vi folk å bryte inn i web-applikasjoner, slik at vi kan forstå hvordan angripere gjør det, og dermed også beskytte oss mot å bli angrepet på den samme måten. 

– Bedriftene må også passe for meg  

Årets kull er ferdigsertifisert før sommeren. Flere av Inno-Sci sine kandidater har allerede mottatt tilbud om jobb.  

– Nå er vår oppfordring til partnere og andre bedrifter å ta søkere med en annerledes bakgrunn på alvor. Et optimalt utfall av karrieredagen er om det resulterer i et jobbtilbud, sier Magnø.  

Srivastava forteller at hun føler seg sikker på at kunnskapen hun har opparbeidet seg i løpet av det siste året skal kunne sikre henne relevant jobb.  

Men hun legger til at det også er viktig å være klar over at det ikke bare er hun som skal kunne passe inn i bedriftene.  

– Bedriftene må også passe for meg. Derfor var det så nyttig å kunne møte dem ansikt til ansikt og stille dem spørsmålene jeg var nysgjerrig på.

Leave A Comment